Skip to main content

Klage- og whistleblowerordning

Vi arbejder i Raundahl & Moesby for at udvise høj moral i forhold til alle vi er i berøring med og tager vidtgående hensyn til bæredygtighed og biodiversitet samt engagerer os socialt i hjælp til de dårligst stillede. Vi er dog klar over at byggeri kan være udfordrende på mange fronter og den midlertidige karakter som en byggeplads har, kan skabe grobund for konflikter i forhold til naboer, trafikanter, leverandører, håndværkere, ansatte eller andre.

Med denne side vil vi gerne skabe adgang til, at du eventuelt kan klage over forhold, hvor du ikke mener vi lever op til vores forpligtelser professionelt som moralsk. I første omgang vil vi opfordre til, at du tager direkte kontakt til den som du ønsker at klage over, og forhåbentlig via en konstruktiv dialog kan få afklaret din klage. Hvis din klage omhandler en konkret byggeplads har du herefter mulighed for at rette henvendelse til byggeledelsen på sagen. Vores byggepladskontorer er som udgangspunkt altid bemandede indenfor normal kontortid. Såfremt du ikke oplever at ovenstående henvendelser har haft den fornødne virkning har du mulighed for at klage til;

Byggepladser øst for Storebælt; direktør øst, Morten Jensen, tlf. 61151583 – email mj@raundahl-moesby.dk

Byggepladser vest for Storebælt; teknisk direktør Per Falstie Jensen, tlf. 29465160 – email pf@raundahl-moesby.dk

Generelle emner,  Juridisk medarbejder Dorthe Krabbe Lyngs, tlf.  20900377 – email dkl@raundahl.moesby.dk

Hvis din klage har en karakter, som betyder at der er krav om fortrolighed, kan du rette henvendelse til vores Juridiske chef Kristian Skaarup, tlf.  20990299 – email ksk@raundahl-moesby.dk der som advokat er bundet af reglerne for tavshedspligt.

Endeligt er det muligt at tage kontakt til den eksterne/anonyme adgang til vores klagesystem, hvor vi har etableret en whistleblower ordning der lever op til kravene for gældende lovgivning.   Der er tale om et eksternt firma, som kan sikre såvel fortrolighed som anonymitet såfremt det er påkrævet. Når der ønskes fortrolighed og anonymitet, skal man huske at det kan vanskeliggøre at få igangsat korrigerende handlinger. Føler man sig eksempelvis forulempet af en person med tilknytning til Raundahl & Moesby, men der ikke foreligger oplysninger om hvornår, hvor eller hvem det drejer sig om, kan det være meget vanskeligt at håndtere problemstillingen på andet end en generel karakter. 

Opfordring

Vi opfordrer derfor til at du som klager kommer med så mange oplysninger som muligt, og lover til gengæld at vi vil behandle det med ordentlighed og seriøsitet, og vil garantere dig at din henvendelse ikke vil blive brugt imod dig.

Åbenhed har været en af de bærende værdier siden Raundahl & Moesby’s, stiftelse hvilket kommunikeres og efterleves i det daglige af virksomhedens medarbejdere. Det er vores mål at denne åbenhed tydelig afspejles i vores håndtering af klager.

Anonym klage