Skip to main content

"Stemningen er god og vi har fået os godt etableret på pladsen!". Sådan lyder meldingen fra Raundahl og Moesby´s folk på Køgevej/KV108, hvor der lige nu arbejdes på udgravning af kælder sideløbende med støbning af fundamenter, instituvæg og elevatorgruber til etape 1. I uge 21 påbegyndes elementmontagen. De urimelige nedbørsmængder i marts har været en udfordrende faktor for alle parter, men heldigvis tog vi os i god tid til at asfaltere vores parkeringsplads ligesom vi også har brugt nedknust beton fra de tidligere bygninger, som bundopbygning i kælderudgravningen. Det har hjulpet på at holde de områder, hvor vi støber ”forholdsvis” tørre. - Og så lige en stor tak til Sejer Pedersen der har været gode til at få udlagt grus og plader - Vi byder foråret velkommen😊

Du kan læse mere om Raundahl og Moesbys byggeprojekt her