Skip to main content

Totalentreprenør – Raundahl & Moesby

Som landsdækkende totalentreprenør har vi varetaget flere forskellige projekter gennem årene. Vi er specialister i både erhvervsbyggeri og boligbyggeri, og med over 5612 boliger leveret til dato ved vi præcis, hvordan vi succesfuldt får gennemført dit projekt både hurtigt og tilfredsstillende.
Hos Raundahl & Moesby er vores klare målsætning, at ethvert projekt, som vi varetager, skal bidrage positivt til lokalmiljøet. Vi har ofte været involveret i udviklingen af hele kvarterer, hvor vores eksperter sikrer, at der tages særlige hensyn til positiv byudvikling, herunder i særdeleshed livskvaliteten for menneskerne i lokalområdet samt omtanke for områdets biodiversitet.
Som et led i vores dedikation til høj kvalitet evalueres alle vores byggeprojekter af det eksterne institut BNKI, hvor vores projekter gang på gang opnår topkarakteren 4xA. Med denne tilgang holder vi os selv ansvarlige for egne målsætninger og sikrer samtidig kontinuerlig levering af byggerier af allerhøjeste kvalitet til vores kunder.

Hvorfor vælge Raundahl & Moesby som totalentreprenør

Der er en lang række fordele ved at vælge os som totalentreprenør til dit forestående byggeprojekt.

Disse omfatter blandt andet:

  • Vi står for hele projektplanlægningen, inklusive udformning af projektbeskrivelser og tegninger
  • Vores fagfolk med fokus på bæredygtighed & in-house biolog sørger for tæt sammenhæng mellem byggeri, biodiversitet & bæredygtighed
  • Vi håndterer al kontakt med de relevante myndigheder, administration og indhentning af tilladelser
  • Vores Teknik & Design afdeling faciliterer formidling af viden og informationer på tværs af vores organisation, så du altid er garanteret de nyeste og mest kvalificerede løsninger.
  • Vi arbejder aktivt med alle elementer af EU taksonomiens artikel 7.1 for bæredygtigt byggeri.
  • Vi skaffer underleverandører & koordinerer deres arbejdsopgaver
  • Du får en samarbejdspartner der har fået tildelt over 40 4xA karakterer samt 10+ DGNB Guld vurderinger for afleverede byggerier
  • Vi faciliterer en tæt og værdifuld dialog med bygherren gennem alle projektets faser
  • Du minimerer risikoen for samarbejdsvanskeligheder og fejl, når du vælger én samlet løsning

Med Raundahl & Moesby som din totalentreprenør kan du altså være sikker på et effektivt projektforløb og et tilfredsstillende slutresultat. Herunder kan du læse udtalelser fra organisationer, der har brugt os som totalentreprenør til deres projekt(er).

Vores ansvarlighed i projektet

Som totalentreprenør og betroet samarbejdspartner er vi bevidst om det ansvar, som vi besidder, når vi håndterer dine projekter. Vi er dedikeret til en fuldstændig transparent proces, hvor du til enhver tid kan få indsigt i detaljerne eller få besvaret dine spørgsmål af en af vores repræsentanter.

Dertil har vi gennem årene tilføjet flere og flere tiltag, som bidrager til en mere værdifuld proces, hvor du som bygherre nemt kan få indblik i, hvad vi foretager os samt hvorfor og hvordan. I en kompleks branche som byggebranchen, kan det ofte være svært at gennemskue, hvordan de forskellige dele af arbejdet påvirker miljøet. Derfor har vi samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet et klimaregnskab i samarbejde med Aarhus Kommune, som kortlægger klimapåvirkningen lige fra et byggeprojekts begyndelse og derefter for hele bygningens livscyklus.

Dertil har vi taget egne præventive tiltag for at være bevidst om vores indflydelse ved at bl.a. at hyre en biolog til at rådgive os om, hvordan vi kan integrere biodiversitet i vores byggerier. Ligeledes opfører vi i Danmark en solcellepark, som forventes at producere den samme mængde strøm, som vores egne kontorer og aktiviteter på byggepladser forbruger. Vi tror nemlig på, at vi når langt med den grønne udvikling, hvis vi alle handler ud fra bevidstheden om eget ansvar og forbrug.

En kompetent samarbejdspartner

Som totalentreprenør er det os, der står til ansvar for, at hver eneste involverede aktør i vores projekter leverer et tilfredsstillende produkt. Dette har vi stor erfaring med at håndtere, og vores egne medarbejdere holder nøje øje med, at alle underleverandører udfører et professionelt stykke arbejde, som imødekommer vores høje standard for kvalitet.

Vores tidligere udførte projekter dækker over en bred pallette af projekttyper, hvor løsningen altid skræddersyes til den enkelte bygherres behov og ønsker. Har du eksempelvis i sinde at skulle have opført et erhvervslejemål eller domicil, har vi både erfaring med at gennemføre byggerier specifikt til kontor, detail eller logistik.

Uanset dine ønsker til grundplan, etager, disposition og beliggenhed, vejleder vi dig gerne om den mest optimale løsning til dit projekt. Vores målsætning i ethvert projekt er altid, at I får jeres ønsker realiseret med et byggeri, hvor både kvaliteten og processen er helt i top.

Certificeringer & Standarder – Vi er bevidste om vores ansvar

I vores dedikation til at reducere vores egen klimapåvirkning og være endnu mere bevidste om vores egen indflydelse er certificeringer et nøgleområde. For certificeringer er nemlig ikke blot et håndgribeligt kvalitetsstempel, men indebærer som regel også en løbende videreuddannelse af medarbejdere, der opnår ny viden, som de kan bruge til at forbedre processer og praksisser i deres daglige arbejde.

I vores organisation finder man I vores personalestab både DGNB-specialister & Auditorer. DGNB er den højeste standard indenfor certificering af bæredygtigt byggeri, hvor en helhedsvurdering af arbejdets miljøpåvirkning indgår. Hertil har vi etableret specifikke procedurer for at sikre os, at alle relevante overvejelser i DGNB-kontekst indgår i hvert eneste projekt, som vi er en del af.

Dertil har vi i over et år arbejdet intensivt med EU’s taksonomi for bæredygtig økonomi for at være på forkant med den forventede udvikling. Specifikt med artikel 7.1 i taksonomien, som vedrører nybyggeri. Med dette rammeværk vil det fremadrettet være nemmere at tage velinformerede valg om sit fremtidige byggeris potentielle klimapåvirkning, og vi vil gerne bidrage til at fremme denne udvikling i branchen.

Vi blev i starten af 2024 hædret med Årets Bæredygtighedspris af Aarhus Real Estate Network for vores proaktive arbejde med bæredygtighed og miljøpåvirkning. Vi er utroligt stolte af denne anerkendelse af vores arbejde som totalentreprenør med fokus på klimaindsatsen, og vi vil fremadrettet igangsætte endnu flere initiativer for at imødekomme den fortsatte udvikling på området.

Dertil har vi gennem årene tilføjet flere og flere tiltag, som bidrager til en mere værdifuld proces, hvor du som bygherre nemt kan få indblik i, hvad vi foretager os samt hvorfor og hvordan. I en kompleks branche som byggebranchen, kan det ofte være svært at gennemskue, hvordan de forskellige dele af arbejdet påvirker miljøet. Derfor har vi samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet et klimaregnskab i samarbejde med Aarhus Kommune, som kortlægger klimapåvirkningen lige fra et byggeprojekts begyndelse og derefter for hele bygningens livscyklus.

Dertil har vi taget egne præventive tiltag for at være bevidst om vores indflydelse ved at bl.a. at hyre en biolog til at rådgive os om, hvordan vi kan integrere biodiversitet i vores byggerier. Ligeledes opfører vi i Danmark en solcellepark, som forventes at producere den samme mængde strøm, som vores egne kontorer og aktiviteter på byggepladser forbruger. Vi tror nemlig på, at vi når langt med den grønne udvikling, hvis vi alle handler ud fra bevidstheden om eget ansvar og forbrug.

Fleksibel totalentreprise

Hos Raundahl & Moesby ved vi, at effektiv koordinering og direkte kommunikation er den sikre vej til en succesfuld og rettidig færdiggørelse af projekter. Med os som jeres totalentreprenør samler I alle relevante faggrupper og involverede aktører under én paraply, og dermed er I sikret effektiv kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem alle parter, så både tid og ressourcer bruges så effektivt som muligt uden unødigt spild.

Som udgangspunkt følger vi en overordnet fast struktur, der sikrer, at projektet kommer godt fra start og at samtlige relevante detaljer og overvejelser bliver fastlagt så hurtigt som muligt i forløbet. Denne struktur er defineret ud fra vores egne erfaringer samt generelle krav, lovgivning og procedurer. Dog defineres den konkrete plan for jeres projekt altid i samarbejde med jeres repræsentanter. For intet projekt er ens, og vi ønsker altid at være på forkant med alle detaljer samt eventuelle specielle omstændigheder, som er afgørende at få med i den indledende planlægning, så vi har et tydeligt overblik lige fra start. Skulle der ligeledes opstå uforudsete udfordringer eller muligheder undervejs, er vi altid fleksible. I sådanne tilfælde handler vi hurtigt og koordinerer med de relevante parter for at få løst udfordringer eller imødekomme ændringer til projektets planlagte forløb.

Hvad er totalentreprise?

Totalentreprise betyder, at man samler alle relevante opgaver, involverede byggeaktører og faggrupper under en samlet aftale. Det er altså den version af et byggeprojekt, der kræver allermindst involvering fra bygherren. Når du underskriver en aftale om totalentreprise af et projekt hos Raundahl & Moesby, står vi for alle byggeriets faser. Dette involverer alt lige fra den indledende planlægning og projektudvikling helt til de allersidste udbedringer af praktiske fejl og mangler inden byggeriets endelige overlevering til bygherren – samt alt derimellem!

Du har nok også hørt ordet ’hovedentreprise’ før. Forskellen på disse to er, at ved en hovedentreprise står bygherren selv for at indhente relevante godkendelser, projektmateriale, at have styr på lovgivning osv. Dertil er der som regel ikke som udgangspunkt inkluderet tilsyn i en hovedentreprise, hvorfor man også vil skulle hyre en udefrakommende tilsynsførende til at foretage dette. Dog undgår du stadig typisk at skulle involveres i selve byggeplanlægningen, som hovedentreprenøren vil stå for.

Totalentreprise er altså komplet projektstyring fra ende til anden, hvorimod hovedentreprise kun er delvis projektstyring (den konkrete håndværksmæssige del).

Dertil har vi gennem årene tilføjet flere og flere tiltag, som bidrager til en mere værdifuld proces, hvor du som bygherre nemt kan få indblik i, hvad vi foretager os samt hvorfor og hvordan. I en kompleks branche som byggebranchen, kan det ofte være svært at gennemskue, hvordan de forskellige dele af arbejdet påvirker miljøet. Derfor har vi samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet et klimaregnskab i samarbejde med Aarhus Kommune, som kortlægger klimapåvirkningen lige fra et byggeprojekts begyndelse og derefter for hele bygningens livscyklus.

Dertil har vi taget egne præventive tiltag for at være bevidst om vores indflydelse ved at bl.a. at hyre en biolog til at rådgive os om, hvordan vi kan integrere biodiversitet i vores byggerier. Ligeledes opfører vi i Danmark en solcellepark, som forventes at producere den samme mængde strøm, som vores egne kontorer og aktiviteter på byggepladser forbruger. Vi tror nemlig på, at vi når langt med den grønne udvikling, hvis vi alle handler ud fra bevidstheden om eget ansvar og forbrug.

Er du og din organisation i markedet for et nyt potentielt byggeri? Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan sørge for, at I kommer hurtigt og effektivt i mål med projektet. Kontakt Raundahl & Moesby