Skip to main content

Det er altid et mål at vi hos Raundahl og Moesby score 4 x A på BNKI skalaen. Hver gang at Raundahl & Moesby leverer et færdigt byggeprojekt uden fejl og mangler og til aftalt tid og budget understøtter det et helt særlige fokus på kundernes tilfredshed og deres oplevelse af det værdiskabende samarbejde.

 Dette fokus har vist sig at være en væsentlig faktor i Raundahl og Moesby´s positive udvikling. Teknisk direktør Per Falstie uddyber det således; ”For hele tiden at udvikle vores byggeprocesser og optimere vores samarbejder har vi ekstra ordinært ønsket at implementere en uafhængig evalueringsmodel på alle vores byggeprojekter. Her spiller BNKI (Byggeriets Nye Kunde Indeks) en helt naturlig rolle i forhold til den måde, som vi hos Raundahl & Moesby tilgår vores overordnede målsætning omkring det værdiskabende samarbejde. Raundahl & Moesby har opnået særdeles positive resultater ved bl.a. at implementere BNKI's evalueringsmetode, som i høj grad understøtter vores ambitiøse målsætning omkring det værdiskabende samarbejde”.

BNKI's evalueringsproces er tidsmæssigt struktureret og omfatter fire afgørende stadier i byggeriets forløb:

  1. Opstart af byggeprojekt
  2. Fremskridt undervejs
  3. Midtvejskontrol
  4. Endelig afslutning og aflevering.

Ved opstart af et byggeprojekt formuleres en grundig forventningsafstemning, efterfulgt af en kontinuerlig evaluering og opfølgning i dialog med kunden. En midtvejs kontrol tjener som en milepæl for vurdering, og ved afslutning af byggeprojektet genereres en afsluttende evaluering.

Evalueringen i hver af de fire kategorier værdisættes til karakterer på en skala fra A til D. De 4 kategorier er beskrevet herunder:

  • Overholdelse af tidsfrister
  • Antal mangler
  • Arbejdsulykker
  • Ønsket og evnen til at facilitere et givende og positivt samarbejde med bygherren og deres respektive rådgivere.

Højeste score:

Totalentreprenør Raundahl og Moesby score 4 x A på BNKI skalaen på en stor del af deres byggeprojekter, hvilket understreger betydningen af det værdiskabende samarbejde. Det har også vist sig at løfte medarbejdernes engagement og fokus på den kvalitative del af en byggeproces.

Det flotte resultat er en tydelig indikation af Raundahl & Moesby´s allerede høje standarder og evne til at levere en samlet kvalitetsoplevelse til kunderne. Med topkaraktererne har totalentreprenør Raundahl & Moesby markeret sin position som den både ambitiøse og samarbejdsorienterede totalentreprenør i byggebranchen.

Formålet med BNKI-evalueringen er således, at skabe indsigt og en forståelse for kundens forventninger og hvilke indsatsområder der vægtes højst.

Entreprenørens arbejde er ligeledes med til at understøtte forudsætningerne for de øvrige aktører, i form af bygherrer og eksterne rådgivere, i deres bestræbelser på, at lykkes med et godt og resultatskabende samarbejde.

Raundahl og Moesby score 4 x A på BNKI skalaen

BNKI Kunde Fokus er udviklet af Bülow Management, som er markedsledende indenfor evalueringer og kundetilfredshedsprocesser i den danske bygge- og anlægsbranche.

Jeg vil gerne fremhæve Raundahl & Moesby for deres ansvarlige tilgang til byggeri og stærke engagement i samarbejdet.

Henrik Walther MogensenEjendomsdirektør, Lærernes Pension