Skip to main content

Raundahl & Moesby lander 35 mio. i årsresultat

Totalentreprenør Raundahl & Moesby A/S lander et resultat på 35 mio. kr. efter en rekordomsætning på 1.885 mio. kr. Selskabet kalder resultatet acceptabelt markedsforholdene taget i betragtning og forventer en fordobling af resultatet i 2024 med en omsætning der vil være 10-15% lavere.

”Vi har haft et højt aktivitetsniveau i det forløbne år, men har afsluttet flere sager, hvor det økonomiske resultat allerede under indkøbene af underentrepriserne blev udhulet af inflationen. I det forløbne år blev disse sager yderligere udfordret af højere finansieringsomkostninger på grund af stigende renter. De omhandlede sager har derfor bidraget med omsætning i 2023, men kun i ringe grad med indtægter”, udtaler CEO Carsten Raundahl og uddyber; ”Det vigtigste er dog, at byggerierne er blevet afleveret til tiden og i et højt kvalitetsniveau, så vi har bekræftet overfor vores bygherrer, at vi ikke slækker på vores høje standard, selvom økonomien kommer under pres.”

De projekter som totalentreprenør Raundahl & Moesby bygger på nu, holder de forventede økonomiske rammer, hvilket bidrager til de højere forventninger til resultatet i 2024. Forventningen om lavere omsætning skyldes den generelle afmatning i markedet, men betyder også at virksomheden har kapacitet til at tage flere sager ind i det kommende år.

CEO Carsten Raundahl tilføjer endvidere ”Året 2023 blev i øvrigt brugt på yderligere at styrke vores bæredygtige profil, og vi har eksempelvis opnået værdifuld knowhow inden for EU taksonomien, som allerede er en del af aftalegrundlaget i 3 af de projekter, som er blevet igangsat i det seneste år”.

 

Kontakt
Raundahl & Moesby A/S, CEO Carsten Raundahl
Tlf.: 2010 6463
Mail: cr@raundahl-moesby.dk