Skip to main content

Teknik og Design*

*Evnen at omsætte viden og knowhow til værdiskabende projektløsninger

At skabe værdi

Teknik & Design fungerer som den innovative og progressive udviklingsenhed under totalentreprenør Raundahl og Moesby, der også samler og formidler erfaringer fra vores projekter og byggeteams.

Teknik & Design er en særlig enhed i Raundahl & Moesby med det entydige formål at skabe værdi for vores kunder og øvrige samarbejdspartnere – herunder det langsigtede perspektiv ift. bæredygtighed og EU-taksonomi samt drift og totaløkonomi. Læse mere om EU taksonomien og Raundahl og Moesby´s initiativer vedr. den grønne omstilling. Læs her

Teknik & Design er vores faglige kompetencecenter for tekniske installationer, energi/indeklima, bærende konstruktioner, bæredygtigt fokus og biodiversitet samt projekteringsledelse – i tæt samarbejde med vores salgs- og byggeteams.

Økonomisk fokus

Teknik og Design understøtter vores salgs- og tilbudsorganisation som faglig kompetence i de helt tidlige idéfaser for at sikre mest værdi for den afsatte økonomiske ramme, herunder fastlæggelse af overordnede designkriterier og tekniske løsninger.
I forbindelse med projekteringsfaserne indgår Teknik & Design som faglige sparringspartnere for vores byggeteams samt for de projekterende arkitekter og fagingeniører for at sikre de rigtige tekniske løsninger, bygbarhed, fremdrift, beslutninger samt økonomisk fokus i projekterne. Derudover virker Teknik & Design som primære tovholdere til relevante fagentreprenører, som skal inddrages i projekteringsforløbet.

Teknik & Design indgår også naturligt i projektgranskninger samt ved idriftsætning/funktionsafprøvning i forbindelse med overdragelsen til vores kunder.

Søger I kvalificeret rådgivning eller vil I vide mere om hvordan vi arbejder i Teknik & Design, kan du kontakte Teknisk direktør Per Falstie.

Peter Falstie

CTO, Teknisk direktør

+45 2230 8054
sk@raundahl-moesby.dk