Skip to main content

PRESSEMEDDELELSE

Raundahl & Moesby skal for Core Property Management’s seneste fond Core Bolig XI og Proximus/SDR opføre et ca. 13.000 m2 stort bolig- og erhvervsbyggeri i den centrale del af Roskilde. Byggeriet skal forny og forskønne området og understøtte Roskilde Kommunes ambitiøse erhvervs- og vækstpolitik.

Erhvervs- og vækstpolitiken blev udformet i 2020 og skal gøre Roskilde Kommune til en attraktiv by at drive virksomhed i. Det fordrer blandt andet flere boliger. Den seneste prognose for befolkningstilvækst forudser en vækst på ca. 3.000 borgere inden for de næste 3 år.

Byggeriet i den centrale del af Roskilde rummer 131 lejelejligheder og 2 erhvervslejemål, herunder en dagligvarebutik på 1.200 m2 samt en parkeringskælder. På området nedrives en ældre Fakta-butik og to nedslidte daginstitutioner. Institutionerne er flyttet til nye, moderne rammer, og dagligvarebutikken etableres i det nye byggeri.

Svanemærkede boliger

Boligerne skal svanemærkes, og der er derfor særligt fokus på indeklima. Der vælges klimavenlige materialer som certificeret træ og materialer med lav afgasning, ligesom der er fokus på dagslysforhold og energiforbrug.

Projektudviklingsdirektør hos Raundahl & Moesby, Morten Jensen udtaler: ”At vores byggeri bliver svanemærket, betyder, at der både er krav til materialer, byggeproces, brugsfasen, håndtering af affald og recirkulering af byggematerialer. Svanemærkningen skaber både et bedre valg for miljøet, klimaet og ikke mindst beboerne”.

Som led i etableringen af flere attraktive udendørs opholdsarealer, som bl.a. minimerer støjbelastningen, opføres der flere orangerier og anlægges bløde opholdsarealer med græsser, planter og bede, både i terræn, på taghaver og på tagene. Opholdsarealerne skal ud over den støjdæmpende effekt give de kommende beboere mulighed for at skabe fællesskaber og samvær samt forlænge perioden for udeophold betragteligt.

Raundahl & Moesby har videreudviklet projektet sammen med grundsælger, Proximus/SDR og solgt boligprojektet til Core Bolig XI. Grundsælger beholder erhvervsarealerne og forestår udlejning af disse, når byggeriet er klar ultimo 2025.

Raundahl & Moesby har over en årrække opført flere byggerier for fonde administreret af Core Property Management.