Skip to main content

Hvis vi ikke skal save den gren over, vi selv sidder på, så skal vi alle handle nu!” Sådan udtaler CEO Carsten Raundahl og uddyber. ”Som ansvarlig aktør inden for byggebranchen føler vi os forpligtet til at yde en motiveret indsats for at bevare og fremme den balancerede bynatur”. Så selvom vi ikke kan gøre det store alene, så håber vi at kunne inspirere andre og på den måde påvirke mekanismerne i byggebranchen til at fremme biodiversiteten omkring fremtidens byggeprojekter.

Hos Raundahl & Moesby har vi blandt andet udviklet vores eget biodiversitetsprogram ligesom vi også har tilknyttet en biolog med ekspertise indenfor biodiversitet. Hun arbejder bl.a. med overvågning og vurdering af de naturlige økosystemer samt formidling af vigtigheden i at støtte naturens mangfoldighed i Danmark. Vi har valgt at dele vores viden og erfaring og vi bidrager også gerne med rådgivning og forslag der kan gavne biodiversiteten omkring jeres fremtidige erhvervs- og boligområder.

Vi håber, at du vil støtte op omkring bestræbelserne på at skabe en positiv udvikling for biodiversiteten i Danmark. Derfor har vi lavet en lille bog med ”20 tips til bedre biodiversitet”

Læs bogen her