Skip to main content

Raundahl & Moesby afleverede Skovhusene i Risskov ved Aarhus til Lærernes Pension i sommeren 2022. Lige nu springer resultatet, af den mangfoldige biodiversitet på arealet, virkelig i øjnene samtidig med at vi kan konstatere, at biodiversiteten på det samlede areal er forbedret med 40%.

Raundahl & Moesby blev i 2022 udpeget som Børsen Bæredygtighed Case 2022 og er en af 50 virksomheder, der har taget ekstraordinære tiltag for at forbedre biodiversiteten i Danmark i kategorien: ”Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.” Virksomheden har i samarbejde med Aarhus Universitet udviklet en biodiversitetsmodel, som beregner biodiversiteten på et byggefelt, før opførelsen og efter opførelsen af et byggeri. Modellen bidrager til at holde fokus på de tiltag, der kan skabe mest biodiversitet indenfor byggeprojektets rammer. Modellen viser en forbedring på Skovhusene på 40%.

CEO hos Raundahl & Moesby, Carsten Raundahl udtaler: ”Vi er stolte over resultatet, som vi håber, kan inspirere andre til også at arbejde med biodiversitet. Vi ønsker generelt set at sætte fokus på, og handling bag forskellige målrettede initiativer, der kan styrke biodiversiteten i Danmark, og vi håber samtidig at kunne inspirere andre til at gøre det samme på deres byggeprojekter, så vi kan skabe en akkumuleret effekt.”

Biodiversitetstiltag på projektet

Skovhusene indeholder 116 lejligheder. Bebyggelsen ligger tæt på Risskoven, og der har som del af biodiversitets tiltagene været fokus på at bevare en forbindelse til skoven. Det er opnået ved at udvide den eksisterende skov på området. Der er dertil etableret lysåben natur med hjemmehørende plantearter, hvor der før var græs, og der er etableret grønne tage, hvor der ikke er solceller og grønne vægge på murværk rundt omkring i bebyggelsen. Alle disse tiltag har givet den markante forbedring af biodiversiteten på 40%.