Skip to main content

Aalborg – Åhuset

Projektdata

Status:Afleveret
Areal:11.000 m²
Anvendelse:Boliger
Bygherre:TN Udvikling
Totalentreprenør:R&M
Ingeniør:Rambøll
Arkitekt:Rambøll
Afleveringsdato:01/10/2022
Projektansvarlig:

160 lejeboliger

Raundahl og Moesby har bygget og afleveret boligprojekt bestående af ca. 11.100 m²  udlejningsboliger i udkanten af det gamle Godsbaneareal i Aalborg, lige ved siden af Østerå.

I samarbejde med TN Udvikling har vi opført 160 boliger fordelt på to bygninger, og fem opgange, som alle er organiseret omkring en indeliggende kerne med trappe og elevator. Opgangene er udført i varierende højder, hvor hjørneopgangen kommer til at fremstå som den højeste med i alt 11 etager. Fra hjørnebygningen trapper bygningsvolumen ned mod nord og vest til 7 etager. Fra alle opgange er der ankomst fra niveauet ved Østre Allé og Dag Hammarskjølds Gade, og deslige fra niveauet ved Østerå, hvor der også er etableret et overdækket parkeringsareal, som samtidig danner gårdrumsareal på etagen ovenover.

Byggeriets grundlag er udført med insitustøbte fundamenter, som er sammenkoblet med betonpæle. Ovenpå dette er der etableret et bærende og stabiliserende system, i form af vægge og huldæk i betonelementer.

Byggeriet fremstår som en homogen masse i røde tegl, hvor basen fremstår i beton med rød lasur. Murværket er differentieret med særlige detaljeringer i form af tilbagetrækninger, og der er monteret altaner til alle boliger, som primært er orienteret mod Østerå, i et materiale og en farve som spiller sammen med murværket.

10, Kielersvej, Kærby, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, 9000, Danmark