Skip to main content

Esbjerg – Tovværket

Projektdata

Status:Afleveret
Areal:7.120 m²
Anvendelse:Boliger
Bygherre:Lejerbo
Totalentreprenør:R&M
Ingeniør:Ingeniør'ne
Arkitekt:Friis & Moltke A/S
Afleveringsdato:01/08/2022
Projektansvarlig:Søren Jørgensen

Byggeriets Nøgletal

BNKI Faktablad
BNKI Rapport

88 Familie- og ungdomsboliger

For Lejerbo har totalentreprenør Raundahl & Moesby A/S opført 88 almennyttige boliger på Tovværksgrunden i Esbjerg.

Forud for opførelsen af byggeriet blev flere gamle bygninger nedrevet. Bygninger der frem til 1989 husede tovværksfabrikken Esbjerg Tovværk, heraf også områdets navn. Bygningerne er sidenhen ombygget til biograf.

Byggeriet opføres som en sammenbygning af tre bygninger der udgøres af to lave bygninger på hhv. 3 og 4 etager, bundet sammen af højhuset i midten der opføres i 14 etager.

Sammensætningen af de forskellige niveauer, bidrager til både at markere byggeriet på afstand og samtidig skabe et indre gårdrum omkranset af de lavere bygninger, og samtidig med en placering tilbagetrukket fra både Grådybet og Gl. Vardevej, hvorfra der er adgang til byggeriet.

Gårdmiljøet blev opbygget, som en naturlig forlængelse af de grønne områder ved Esbjerg idrætspark der ligger umiddelbart nord for byggeriet. Gårdmiljøet danner rammerne om grønne opholdsarealer til brug for områdets beboere samt stisystemer der skaber en naturlig forbindelse gennem området til blandt andet Rybners Gymnasium og Svømmestadion Danmark.

En del af udearealerne for de kommende beboere består desuden af tagterrassen på den vestvendte 4 etagers bygning, med adgang fra højhuset.

Højhuset blev opført i glatte hvide sandwichelementer, mens de to lave bygninger opføres i glatte grå sandwichelementer, både som kontrast til det grønne gårdmiljø, men samtidig i samspil med det eksisterende Grådyb kollegiet der er en af de nærmeste naboer til byggeriet. I facaden skabes variation i form af mørkegrå plade materiale, der monteres på brystningerne under vinduespartierne.

Projektet har opnået højeste BNKI Score. Læs mere om BNKI karaktererne her

66, Gammel Vardevej, Strandby, Esbjerg, Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, 6700, Danmark