Skip to main content

Aarhus C – Amtssygehuset – etape 2

Projektdata

Status:Igangværende
Areal:27300 m²
Anvendelse:Boliger
Bygherre:PenSam
Totalentreprenør:R&M
Ingeniør:Ingeniør'ne
Arkitekt:Link Arkitektur
Afleveringsdato:01/10/2026
Projektansvarlig:Thomas Honoré

Certificeringer

Mangfoldighed, bynatur, kultur og fællesskab vil være omdrejningspunktet for udviklingen af det nye bykvarter i Aarhus. Planen for dette spændende byggeprojekt , som Raundahl og Moesby står bag, vil være at skabe et berigende samspil mellem Axel Høeg-Hansens eksisterende sengebygning og de to nye bygningsværker i en moderne nyfortolkning af den klassiske arkitektur.

Herved opstår et motiv forankret i Amtssygehusets DNA, som fastholder områdets karakter i transformationen fra hospital til blandet byområde. Det er boliger til byen og for alle i byen.

Der er skabt plads til fællesskab i uderummene, samtidig med at den enkelte bolig er sit eget hjem.

Byggeprojektet indeholder gennemtænkte grønne og biodiverse elementer, og en arkitektur, som i detaljen er lokalt forankret i området og udtrykker en enkel, klassisk og tidløs arkitektur

Byggeriet består af 434 boliger, fordelt på 246 boliger i de to nye bygningsværker og 188 boliger i den eksisterende sengebygning.

Der skal udføres lokalplan frem til sommeren 2024 og derefter forventes opstart på byggeriet.

Den færdige ejendom i det nye Amtssygehuskvarter certificeres efter DGNB Platin-standarderne.

Her kan du læse mere om DGNB certificeringerne Link

Tage-Hansens Gade 6, 8000 Aarhus, Denmark