Skip to main content

Raundahl & Moesby A/S skal opføre stort byggeri i Odense

Raundahl & Moesby A/S skal opføre et 23.170 m2 stort boligbyggeri; Thors Have i Odense. Thors Have bliver en helt ny bydel med almene boliger, private udlejningsboliger, rækkehuse og et bofællesskab, hvor biodiversitet og grønne ude- og opholdsarealer er i højsædet.

Thors Have ligger naturskønt i Odense-forstaden Bolbro, og har tidligere været anvendt til værkstedsområde for Forsvaret. Det forvandles nu til et helt nyt boligområde med blandet bebyggelse og alsidige muligheder for alle aldersgrupper. Letbanen har station kun 200 m fra området, dermed bindes området sammen med centrum og den øvrige by. Raundahl & Moesby er allerede kendt i området, hvor bofællesskabet Bodilhaven netop er afleveret.

Projektudviklingschef hos Raundahl & Moesby, Janus Hermansen udtaler: ”Vi er glade for, at vi endnu engang slår vores navn fast som den værdiskabende totalentreprenør.  Vi har varetaget alle opgaver lige fra grundkøb, skitsering og myndighedsbehandling, og dermed sikrer vi investoren den bedst mulige investering. Vi glæder os nu til at kunne lægge sidste hånd på projektering”.

Borgmester Peter Rahbæk Juel sætter spaden i jorden den 9. marts 2023 kl. 12.00.

Biodiversitet og DGNB Guld certificering

Byggeriet er på 23.170 m2 og indeholder 290 lejligheder og 17 rækkehuse. Byggeriet indeholder en række mindre kvarterer, og i alt 6 byggefelter, som opføres i 4 etaper. For at sikre forskellighed og mangfoldighed i arkitekturen, arbejdes der med forskellige højder, forskellige bygningsformer og forskellige tagformer. Alle bygninger udføres med teglstensfacader i forskellige farver. Alle lejligheder har enten altan eller en mindre have. Projektet er tegnet af Arkitema og er DGNB GULD-Certificeret.

Hos Raundahl & Moesby ønsker vi, som altid at udvise holdning og handlekraft når det gælder bæredygtighed for ”det grønne byggeri ”må nemlig ikke kun være noget, vi taler om... det er noget vi alle skal handle på. Derfor er vi også rigtig glade for muligheden for at spille ind med vores viden og kompetencer indenfor det bæredygtige byggeri. Vi ser generelt set, ethvert byggeprojekt som en helhedsløsning, hvor alle fagligheder skal samles og bidrage til opgaven – det ved vi er særligt gældende når vi taler om bæredygtighed.

Hos Raundahl & Moesby arbejder vi bl.a. med et generelt klimaregnskab over alle vores opførte byggerier og ved præcis, hvor meget Co2, der udledes, og hvad de forskellige valg koster.

Det gør vi også på projektet Thors Have, hvor er bæredygtighed og biodiversitet er et stort fokusområde. Det er derfor glædeligt, at vi kan arbejde med elementer som genbrug af nedknust tegl, regnvandssø, bibeholdelse af eksisterende træer, lækre opholdsarealer osv.” udtaler Janus Hermansen.

Raundahl& Moesby fortsætter samarbejde med International boligudlejer

Projektet er udviklet i samarbejde med, og solgt til, Heimstaden – projektet i Odense er således det tredje i rækken, i samarbejdet mellem Heimstaden og Raundahl & Moesby inden for de seneste par år. ”Vi er naturligvis glade for, og stolte over, at Heimstaden også finder vores samarbejde så vellykket, at de ønsker at fortsætte samarbejdet med os i Odense”.

Kort om Raundahl & Moesby A/S

Raundahl & Moesby udfører værdiskabende totalentrepriser i byggebranchen, og er blandt Danmarks største. Vi er specialister i bolig- og erhvervsbyggerier og dækker hele landet. Vi har en helhedsorienteret tilgang til byggerierne med fokus på værdiskabelse for kunden og for de fremtidige brugere. Den mangeårige viden om byggeøkonomi og brugertilfredshed samt et klimaregnskab over alle opførte byggerier sikrer dette. Et af Raundahl & Moesbys pejlemærker er at aflevere byggerier, hvor alle fejl og mangler er udbedret inden bygherren overtager nøglerne.

Kontakt

Raundahl & Moesby A/S, projektudviklingschef, Janus Hermansen

Tlf.: 6196 5784

Mail: jh@raundahl-moesby.dk