Skip to main content

Totalentreprenør Raundahl & Moesby udsender bog med tips til bedre biodiversitet.

Biodiversiteten i Danmark lider og kræver fælles handling på flere niveauer, hvis den negative udvikling skal ændres. Det har totalentreprenør Raundahl & Moesby tænkt sig at ændre på med en række seriøse initiativer, blandt andet med ansættelse af en biodiversitetsekspert og udgivelsen af en lille bog med navnet ”20 tips til bedre biodiversitet”.

”Vi er ganske enkelt ved at save den gren over, vi selv sidder på” udtaler CEO Carsten Raundahl og uddyber; ”Som ansvarlig aktør inden for byggebranchen føler vi os forpligtet til at yde en aktiv indsats for at bevare og fremme den balancerede bynatur”.

Det er ingen hemmelighed, at vi har investeret betydelig tid og ressourcer i denne indsats. Den viden og erfaring, vi allerede har opnået, deler vi gerne med vores kollegaer i byggebranchen for det er kun ved, at hele branchen går sammen, at vi kan skabe reel forandring. Det burde jo være en fælles interesse for os alle at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn og kommende generationer”.

Af de initiativer man hos Raundahl & Moesby har igangsat kan nævnes:

Udvikling af eget Biodiversitetsprogram: I samarbejde med biodiversitetsekspert Kristine Engemann Jensen har vi udarbejdet vores eget biodiversitetsprogram.

Programmet er sat op i tre faser der afspejler udviklingen af et projekt, før, under og efter udarbejdelsen. I første fase etableres en baseline for den aktuelle biodiversitet i området. Herfra vurderes potentialet for integrering af den eksisterende vegetation i den planlagte landskabsarkitektur. I fase to benyttes vores model til beregning af biodiversiteten ved den planlagte landskabsarkitektur og det kan herefter påvises, om der er tale om en gevinst eller et evt. tab af biodiversitet for området. For at skabe den ønskede biodiversitet i området er der et særligt fokus på spredning af arter, integration af vand, artsrigdom, hjemmehørende arter mm. Den tredje fase, efter projektets færdiggørelse, udføres der en analyse af resultatet og en endelig vurdering af det samlede biodiversitetsprogram.

Ekspertrådgivning: Vores team inkluderer blandt andre en biolog med ekspertise i biodiversitet, overvågning og vurdering af de naturlige økosystemer. Raundahl & Moesby tilbyder rådgivning og forslag til at forbedre biodiversiteten omkring kommende erhvervs- og boligområder.

Konkrete tiltag: Hos Raundahl & Moesby har vi identificeret flere konkrete tiltag, der kan trækkes ned på jorden og integreres i vores byggeprojekter. Dette inkluderer bevarelse af eksisterende natur og implementering af tiltag, der styrker den bynære biodiversitet.

Som et foreløbigt resultat heraf har Raundahl & Moesby udarbejdet en lille og meget praktisk bog "20 Tips til Bedre Biodiversitet" med ønsket om at dele sin viden og inspirere andre i bygge-branchen til at bidrage og indføre tiltag, der fremmer biodiversiteten omkring deres projekter.

For yderligere information kontakt venligst:

Pressekontakt:

CEO, Carsten Raundahl 20106463

Biolog, Clara Marie Pedersen 22102424

 

Læs bogen her