Skip to main content

Som kronen på værket indgår KPV Århus II ApS og Raundahl & Moesby aftale om sidste etape af Frederiks Plads i Aarhus.

Raundahl & Moesby skal  for KPV Århus II ApS, en del af JABO-koncernen, opføre Frederisk Hus, et ca. 27.000 m2 stort højhusbyggeri i den centrale del af Aarhus. Denne sidste etape, med en kombination af boliger og erhverv, vil fuldende og indramme Frederiks Plads, som et nyt og attraktivt supplement til byens pladser.

Hos bygherre KPV Århus II ApS udtaler direktør Philip Foss ” Dette højhusprojekt kalder på ekstra opmærksomhed. Det er det sidste byggefelt på Frederiks Plads og afslutter dermed mere end 10 års arbejde for os. Højhuset vil kunne ses fra mange steder i byen, og vi har derfor med dette byggeri et særligt ansvar over for beboerne på Frederiks Plads og byen som sådan. Vi har allieret os med entreprenørvirksomheden Raundahl & Moesby A/S, som vi tidligere har samarbejdet med, og som deler vores høje ambitioner for byggeriet. Alle aftaler er på plads herunder lokalplanen og nu glæder vi os over at vi med dette byggeri kan påbegynde sidste etape af Frederiks Plads”.

Fra Raundahl & Moesby, udtaler Carsten Raundahl: ”Vi befinder os generelt set godt i rollen som den progressive sparringspartner for både bygherre og rådgivere i et byggeprojekt. Med dette, næsten 100 m høje byggeri på en sokkelgrund, har der været et stort behov for de gode ideer.  Sammen med vores specialenhed Teknik og Design har vi, mens lokalplanarbejdet har stået på, arbejdet på at skabe størst mulig værdi for vores bygherre, og nu kan vi endelig sætte spaden i jorden. Vi bygger bolig- og erhvervsbyggerier i hele landet, men her er vi jo geografisk set på hjemmebane, hvad vi selvfølgelig også er når det gælder byggerier med fokus på kvalitet, trivsel og ikke mindst bæredygtighed”.

Byggefakta

Byggeriet er tegnet af C.F. Møller Architect og er karakteriseret ved et nøje udvalgt materialevalg samt en elegant facade der matcher den centrale og historiske beliggenhed. Det elegante højhusbyggeri Frederiks Plads bliver kronen på værket og vil, sammen med de eksisterende 4 bygninger og nye beplantninger og opholdssteder, danne rammen om en plads med et varieret grønt og mangfoldigt bymiljø. I bygningen er der på stueplan planlagt udadvendte liberale erhverv, butikker, café eller restauranter ind mod Frederiks Plads.

Højhuset vil rumme 222 private boliger, 16 almene boliger og 8 erhvervsenheder. Projektet certificeres til DGNB GULD og bygger på en helhedsbetragtning, der indarbejder faktorer som; social bæredygtighed, reducering af CO2 udledningen, det cirkulære byggeri og biodiversitet.

Læs om vores øvrige projekter her