Skip to main content

Hos totalentreprenør Raundahl & Moesby lader vi vores byggeprojekter underkaste en ekstern evaluering ved det uafhængige evalueringsinstitut BNKI – Byggeriets Nye Kunde Indeks. Det gør vi fordi det er vigtigt for os, at vi udfører værdiskabende totalentrepriser, og at samarbejdet er præget af ordentlighed, fairness og gensidig respekt. Derfor passer det os godt, at en ekstern partner evaluerer os.

Evalueringen foretages af bygherrens repræsentant og omfatter 4 perioder i byggeriet:

  • Byggestart: Forventningsafstemning
  • Undervejs: Løbende evaluering og opfølgning med kunden
  • Midtvejs: Midtvejsevaluering
  • Afslutning: Slutmåling

Der opnås karakterer fra A til D i de 4 kategorier, og der måles på emner som: Omfang af mangler ved aflevering, overholdelse af tidsfrister, arbejdsulykker samt mere ”bløde parametre” som dækker over evnen til at skabe en god proces med bygherren og dennes rådgivere.

Processen har skærpet vores medarbejderes fokus yderligere, og det lykkes på langt de fleste byggerier at opnå topkarakteren 4 x A.

Se vores seneste BNKI karakterbøger: