Forretningsgrundlag

Vi arbejder for at være byggebranchens foretrukne partner i projekter, hvor vi med en helhedsorienteret tilgang holder kundens værdiskabelse i fokus. Vi tager medejerskab af hele processen omkring byggeprojektet – fra de første udviklingstanker, og indtil byggeriet er i færdig drift.

Raundahl & Moesby vil gennem tydeligt engagement i projekterne fremstå som den løsningsorienterede samarbejdspartner. Forberedelse, forudseenhed og økonomisk bevidsthed indgår som naturlige dele af vores måde at arbejde på.

Samarbejde med Raundahl & Moesby er baseret på gensidig respekt og på klar kommunikation om forventninger og mål. Vi optræder med ordentlighed og fairness, da vi tror på det langsigtede og tillidsfulde samarbejde.

RAUNDAHL & MOESBY A/S Telefon +45 72 148 148

Cookies | 2016 © Raundahl & Moesby A/S