Skip to main content

Totalentreprenør Raundahl & Moesby ønsker at sætte øget handlekraft bag bæredygtighed i byggebranchen. Gennem eksemplets kraft vil vi inspirere med viden, erfaringer og løsninger, så lysten til at arbejde bæredygtigt i byggeriet smitter af på både os selv og andre i branchen.
Vi har fra starten anerkendt, at en lang række af de tiltag vi igangsætter sandsynligvis hverken på kort eller lang sigt vil være rentable, og at bæredygtighedsdagsordenen er en moralsk og ikke en økonomisk dagsorden. Vi mener, at vi har pligt til at arbejde med bæredygtighed – vi ser simpelthen ikke nogen anden vej. Samtidig er der et stort potentiale i, at vi udfordrer hinanden i samarbejds-relationerne i branchen.

Når vi taler social bæredygtighed har Raundahl & Moesby underskrevet og indført en samlet Ansvarlig Virksomhedspolitik, der samler vores politikker for Menneskerettigheder og Social Ansvarlighed, Antikorruption og Fair Konkurrence samt Skat.

Livscyklus og klimaregnskab

Vi erkender, at der er mange modstridende interesser i arbejdet med at påvirke den bæredygtige udvikling. Bliver byggeriet for dyrt? Kan de ønskede løsninger godkendes af offentlige myndigheder? Findes der tekniske løsninger til at understøtte valgene? Kan bekvemmelighed og ”plejer” stå i vejen? Vi ser dog en unik mulighed for at påvirke den bæredygtige udvikling i hele vores værdikæde, og vi vil gerne tage et ansvar, der rækker udover totalentreprenør Raundahl & Moesby.

Vi ønsker at arbejde med hele livscyklussen og med de mange snitflader, der er i byggeprojekterne både internt og eksternt. Vi har fået udarbejdet et klimaregnskab i samarbejde med Aarhus Kommune, Det Grønne Akademi over alle vores byggerier, der kortlægger klimapåvirkningen fra vugge til grav, og vi har ansat en biolog, der arbejder med at fremme vores viden om biodiversitet og bringe mere biodiversitet ind i byggeprojekterne.

Raundahl & Moesby er en landsdækkende entreprenørvirksomhed. Kontakt os gerne, hvis vi kan rådgive og bidrage med vores viden på netop dit projekt.

Certificeringer

Totalentreprenør Raundahl & Moesby har et ønske om, at flytte byggebranchen i en mere bæredygtig retning. Det gør vi ved eksemplets kraft og ved at træffe bæredygtige valg for os selv og andre. Vi arbejder med alle de gældende bæredygtighedscertificeringer på markedet, og har en stor viden om, hvad der giver størst effekt.

DGNB

DGNB certificeringen er den fremtrædende bæredygtighedscertificering, og derfor har vi valgt at få uddannet vores medarbejdere så de har et højt fagligt niveau. Blandt vores medarbejdere er såvel Auditorer som DGNB konsulenter. Vi har derfor en bred viden om DGNB og om processen med at gennemføre certificeringen og kan rådgive og vejlede vores kunder og samarbejdspartnere om det.

For at skabe mest mulig værdi i arbejdet med certificeringen, har vi udviklet en R&M best practice model. Vi har ligeledes oprettet en Teknik & Design enhed, der indenfor bæredygtighed arbejder målrettet med de bæredygtige valg på projekterne.

EU TAKSONOMIEN

EU´s taksonomi for bæredygtig økonomi er et initiativ der skal definere og klassificere økonomiske aktiviteter ud fra EU´s mål for klima- og miljømæssige bæredygtighed. Det forventes at EU Taksonomien i fremtiden vil blive en væsentlig standard indenfor byggeriet. Da totalentreprenør Raundahl & Moesby ønsker at være på forkant med den bæredygtige udvikling er standarderne for EU Taksonomien ved at blive implementeret i både virksomhed og igangværende byggeprojekter.

Læs vores blog og læs mere om vores initiativer indenfor EU taksonomiforordningen.

SVANEMÆRKET

Svanemærket er en nordisk og anerkendt certificering, der fokuserer på helheden af det bæredygtige byggeri. Det er især reduceringen af miljøpåvirkningen i hele bygningens livscyklus, som der er særlig fokus på, lige fra materialer og konstruktion til drift og nedrivning. Men sammenlignet med andre certificeringer har Svanemærket mere specifikke nordiske kriterier og standarder. Det inkluderer blandt andet sociale kriterier for arbejdsmiljø og samfundsansvar. Ud over at en svanemærket bygning er et bedre valg for både miljø, klima og beboere er det også en fremtidsorienteret investering for ejeren. Også indenfor denne certificering kan totalentreprenør Raundahl & Moesby tilbyde rådgivning, projektering og byggeri.

Biodiversitet

Biodiversitetskrisen kommer til at påvirke verdenssamfundet igennem tab af økosystemstjenester som ren luft, fødevarer, filtrering af forurening og mental afslapning. Det ønsker vi at gøre noget ved, igennem tiltag der kan styrke biodiversiteten i Danmark.

*Har du endnu ikke læst vores bog “20 tips til bedre biodiversitet”, så kan du finde den lidt længere nede på siden.

Vi har udviklet en biodiversitetsmodel, som vi bruger på vores projekter. En model der gør, at vi tager stilling til hvert enkelt byggeprojekt, og skaber mest biodiversitet indenfor byggeprojektets rammer.
Biodiversitetsmodellen består af konkrete tiltag, der tilpasses forskellige typer af byggerier. Først etableres en biodiversitets baseline for byggeområdet; dvs. hvad er den eksisterende biodiversitetsværdi, hvad skal bevares og hvordan kan arealet indgå i en større sammenhæng med det omkringliggende landskab. Derefter designer arkitekten og vores biolog en landskabsplan. Ved aflevering af projektet leveres et biodiversitetsresultat, som belyser, hvordan det enkelte projekt har påvirket biodiversiteten.

Vi er stolte, at over vores biodiversitetsmodel er udvalgt som en af Børsens Bæredygtigheds Cases.

Læs vores bog om

20 tips til bedre biodiversitet

Socialt engagement

Social ansvarlighed handler hos Raundahl & Moesby om mange ting. Vi ønsker først og fremmest ikke blot at tale om social ansvarlighed, men at gøre noget. På den måde håber vi at inspirere andre til også at gøre noget.

En vigtig brik for at gøre noget er vores medarbejdere. Vi tror på at ved at inspirere og uddannede dem, kan det sprede sig som ringe i vandet og give resultat på alle områder indenfor bæredygtighed. Et enkelt tiltag fra os påvirker fx meget lidt i klimaregnskabet, men kan gøre en stor forskel for hele samfundet når vi finder løsninger, der kan bruges generelt i branchen.

Ved at vores medarbejdere har stor viden om bæredygtighed kan Raundahl & Moesby bidrage til at skabe bæredygtighed på den meste hensigtsmæssige måde i hele værdikæden.

Uddannelse er meget centralt for os, idet hele vores forretningsgrundlag baserer sig på faglighed og viden blandt vores medarbejdere. Vi ansætter både praktikanter og flexjobbere, fordi det er vores pligt, men også for at vise vores medarbejdere, at vi skal bidrage til fællesskabet. Det at bidrage til fællesskabet kan for os være aktiviteter i virksomheden, i lokalsamfundet, i Danmark eller uden for landets grænser. Vi har f.eks. investeret i en skole til flygtningebørn ved den syriske grænse og opfører en solcellepark i Danmark, der producerer grøn energi, tilsvarende den mængde strøm vi bruger på vores kontorer og vores byggepladser.

Solcellepark

Raundahl & Moesby ønsker som entreprenørvirksomhed, at påvirke den grønne omstilling og har derfor købt 2,5 ha jord til etablering af en solcellepark. Formålet med solcelleparken er at blive energineutral ved at producere grøn strøm svarende til forbrug af almindelig strøm på vores byggerier og kontorer i henholdsvis Aarhus og Valby.

På den store industrigrund ønsker vi også at fremme den bynære biodiversitet og har derfor fået vores biolog til at udarbejde forslag til, hvordan vi optimerer den grønne og varierede beplantning på grunden

Grønt partnerskab

Hos Raundahl & Moesby har vi længe haft en interesse i at komplimentere vores primære aktiviteter og ambitioner indenfor bæredygtigt byggeri. Her har vi fundet et ideelt partnerskab, hvor vi kan styrke vores bidrag til den grønne omstilling. Ænergy P/S er navnet på et helt nyt partnerskab mellem Jysk Energi, KP Invest og Raundahl & Moesby og har som formål at udvikle, bygge og vedligeholde solcelle- og hybridparker i Danmark og udlandet.