Skip to main content

Med en udpræget evne til at omsætte viden og knowhow til værdiskabende projektløsninger er formålet med Teknik & Design altså, at skabe værdi for vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. Med andre ord betyder det, at Teknik og Design supplerer vores salgs- og tilbudsorganisation som faglig kompetence i den helt tidlige idéfase for at sikre mest værdi i forhold til den afsatte økonomiske ramme, herunder fastlæggelse af overordnede designkriterier og tekniske løsninger.

For at sikre de rigtige tekniske løsninger, bygbarhed, fremdrift, beslutninger samt økonomisk fokus i projekteringsfaserne indgår Teknik & Design som den faglige sparringspartner for vores byggeteams samt for de projekterende arkitekter og fag-ingeniører.

Teknik & Design indgår også naturligt i projektgranskninger samt ved idriftsætning/funktionsafprøvning i forbindelse med overdragelsen til vores kunder.

 

Læs mere her